AVG Proef het leven

Proef het leven, gevestigd aan Sint Jorisveld 41 4849CK Dorst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Laura van Etten-Elting van Proef het leven is te bereiken via hallo@proefhetleven.nl of +31 624386498

Persoonsgegevens die wij verwerken

Proef het leven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (via het intakeformulier). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht*
 • Geboortedatum*
 • Geboorteplaats*
 • Adresgegevens*
 • Telefoonnummer*
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

*Deze gegevens worden enkel verzameld als u coaching afneemt en het intakeformulier invult. Deze gegevens worden niet verzameld via de website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Naast deze Persoonlijk Identificeerbare Informatie verzamelen we ook gegevens met betrekking tot lengte, gewicht , eetpatroon, medisch informatie, medicatie, zorgverzekering (i.v.m. het opmaken van de factuur voor de vergoeding van de zorgverzekeraar).

Deze Bijzondere Persoonsgegevens verschaft u ons  tijdens het persoonlijk intake gesprek en dienen voor het samenstellen van uw persoonlijk (voedings)plan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Proef het leven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om dienstverlening omtrent coaching en advies te verlenen.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het opmaken van de factuur voor de vergoeding van de zorgverzekeraar
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Proef het leven analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Proef het leven verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Proef het leven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: 7 jaar
Bijzondere Persoonsgegevens: één jaar nadat u het gehele traject heeft afgesloten
E-mailadres en naam contactformulier website: 2 jaar
Reacties website: onbeperkte tijd

Delen van persoonsgegevens met derden

Proef het leven verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Proef het leven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens online: Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Proef het leven gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Proef het leven gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op www.proefhetleven.nl website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Analytics

www.proefhetleven.nl plaatst cookies van Google. Dit doen we om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen heb ik een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en heb ik “gegevens delen” uitgeschakeld. Ook heb ik het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.

Social media knoppen

Op www.proefhetleven.nl staan social media buttons. Door deze buttons kunt u artikelen delen op een social media platform.  De meeste social media kanalen werken met cookies. Ik heb geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Proef het leven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hallo@proefhetleven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Proef het leven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw Bijzondere Persoonsgegevens (via intakeformulier) worden zorgvuldig bewaard in een met 2 staps verificatie beveiligde Microsoft OneDrive map.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email hallo@proefhetleven.nl